logo
< návrat zpět

Zaměstnanci

Výběr pracovnic provádíme na základě důkladného několikakolového výběrového řízení. Naše pracovnice mají většinou minimálně střední odborné vzdělání, zkušenosti s prací se seniory, absolvovaly pečovatelské kurzy, některé vystudovaly střední sociální a pedagogickou nebo zdravotní školu anebo jsou absolventkami vysokoškolských oborů jako sociální práce či sociální pedagogika, při kterých musely projít různými praxemi v zařízeních sociálních služeb. Především ale dbáme o to, aby každá pracovnice měla potřebné lidské vlastnosti nutné pro tuto práci - laskavost, vstřícnost, přirozenost, spolehlivost a pečlivost.

Od všech pracovnic požadujeme:

  • doklad o dosaženém vzdělání včetně odborných kurzů a školení

  • lékařské potvrzení o dobrém zdravotním stavu

  • doklad o bezúhonnosti

Pro případ způsobení škody máme sjednané pojištění odpovědnosti za škodu do výše 5 mil. Kč u České pojišťovny.