Časté dotazy

Může osobní asistent aplikovat uživateli injekci, podat léky, převázat ránu?

Ne, osobní asistence je sociální služba, výše zmíněné úkony jsou úkony zdravotnické služby, které pracovníci provádět nemohou. V případě léků mohou uživateli připomenou užití léků a podat krabičku s léky pokud na ni nedosáhne, ale nejsou zodpovědní za správné užití léků. Pracovníci nesmí léky ani vychystávat do dávkovače léků.

Bude do domácnosti docházet pouze jedna pracovnice?

Snažíme se z velké části držet stabilitu v obsazenosti služeb asistenty, nicméně vzhledem k tomu, že pracovníci čerpají řádnou dovolenou, mohou být nemocní, pečovat o své nemocné rodinné příslušníky apod., nelze zajistit službu pouze jedním asistentem. Je třeba, aby byla zajištěna zastupitelnost a abychom nemuseli v případě absence pracovníků uživatelům rušit služby. Z tohoto důvodu máme u každého uživatele zaučeny cca 3 pracovnice.

Může osobní asistent provádět úklid domácnosti?

Ano, jedná se o asistenci při běžném úklidu domácnosti. Nejedná se o úklid pro ostatní členy rodiny uživatele, neprovádíme velký úklid domácnosti, neprovádíme mytí oken ani úklid společných prostor v domech a panelových domem. Tyto činnosti spadají do kompetence úklidových firem

Je osobní asistence hrazena zdravotní pojišťovnou?

Osobní asistence není hrazena zdravotní pojišťovnou, jedná se o sociální službu. Službu lze hradit z příspěvku na péči, který je poskytován osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem pomoci. Žádost o příspěvek se podává na kontaktním pracovišti Úřadu práce.