OSOBNÍ ASISTENCE
služby pro seniory a osoby
s tělesným postižením ve Zlíně a okolí

ABAPO – agentura barevný podzim

Jsme terénní sociální služba, poskytujeme služby
v přirozeném sociálním prostředí.

S čím Vám osobní asistent pomůže?

 • s péčí o sebe
 • pomoc s oblékáním, česáním, polohováním apod.
 • s osobní hygienou a koupáním
 • s přípravou jídla – s vařením a podáním jídla
 • s péčí o domácnost a s nákupy
 • s doprovody k lékaři, na úřady, na procházky, na zájmové aktivity apod.
 • s dalšími úkony běžného života

Cílová skupina

 • senioři
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s tělesným postižením 

Věková struktura cílové skupiny uživatelů

 • dospělí 27-64 let
 • mladší senioři 65 – 80 let
 • starší senioři nad 80 let

Výběr z našich

ČINNOSTÍ

Z širokého portfolia našich služeb vybíráme tři nejzákladnější. Po kliknutí na odkaz níže, se dostanete na výčet všech služeb. Od začátku naší činnosti se snažíme v maximální možné míře vycházet našim klientům vstříc a poskytovat jim služby, které pro ně budou přínosem.

AKTIVIZACE

Pomůžeme s pohybovou aktivizací, procvičením motoriky, popovídáme si s Vámi.

HYGIENA A STRAVA

Pomůžeme s osobní hygienou. Zajistíme ohřátí, naservírování a podání stravy.

DOPROVODY

Budeme Vám nápomocni při vyřizování běžných věcí. Doprovodíme Vás k lékaři, na poštu, na úřad.

ABAPO Poslání

Posláním je poskytovat terénní sociální službu pro seniory a osoby se zdravotním postižením s ohledem na individuální zvláštnosti každého jednotlivého uživatele. Služba je poskytována v přirozeném domácím prostředí uživatelů.

ABAPO Cíle

Cílem služby je podpora uživatelů při každodenním překonávání problémů spojených s běžnými činnostmi, motivace uživatelů tak, aby mohli co nejdéle žít ve svém přirozeném sociálním prostředí a vedení uživatelů k zachování a udržení jejich schopností a samostatnosti. Cílem je také podpořit uživatele při překonávání osamělosti, navazování společenských kontaktů a realizování zájmů, přání a potřeb.

Obdrželi jsme ocenění

Dne 11.1.2019 proběhl v Kongresovém centru ve Zlíně 14. ročník Novoročního charitativního koncertu Zlínského kraje a statutárního města Zlín. Novoroční koncert zahájil hejtman Jiří Čunek a primátor Zlína Jiří Korec. Naše organizace byla jednou z obdarovaných, které...

ABAPO TRADE – OBCHODNÍ ČINNOST

pronájem elektricky polohovacích lůžek / pronájem antidekubitních matrací / pronájem chodítek, jídelních stolků aj. / prodej inkontinentní kosmetiky

Sdílejte náš web v sociální síti!

Telefon

+420 602 444 901

Adresa

Divadelní 3242, 760 01 Zlín

Internet

www.abapo.cz