Informace k situaci ohledně COVID-19

Od 12.3.2020 byl Vládou ČR na území České republiky vyhlášen nouzový stav.
Dne 16.3.2020 bylo Vládou ČR vydáno Usnesení o zákazu volného pohybu osob.

Děláme vše pro to, abychom služby našim klientům i přes nepříznivou personální situaci zajistili v maximálně možné míře. V souvislosti s rozšířením COVID-19 jsme ihned sestavili vlastní krizový plán. Probíhají pravidelné schůzky vedoucích pracovníků a průběžně je tento plán aktualizován dle měnící se situace. Sledujeme informace Vlády ČR, metodické pokyny Ministerstva zdravotnictví, MPSV, KHS a dalších orgánů veřejné správy. Tyto pokyny dále zavádíme do praxe při poskytování služby.

Máme zásobu ochranných rukavic, vlastními silami jsme si zajistili ochranné roušky, desinfekce, Zlínský kraj nám dodal respirátory. Chtěli bychom tímto poděkovat všem, kteří nám darovali roušky, které náš personál při službách nutně potřebuje.
Pro seniory je ve Zlínském kraji zřízena Linka seniorů 800 200 007. Více informací zde: https://www.kr-zlinsky.cz/linka-senioru-aktuality-16136.html

Obecné informace a doporučení

Jak se onemocnění projevuje:

Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest. Inkubační doba je týden až čtrnáct dní. Po týdnu od nakažení se nemoc projeví horečkami, které neustupují. Mohou být provázené nepříjemnými pocity, bolestmi kloubů a svalů a brzy se objeví suchý kašel.

Jak se proti nákaze chránit
Důležité je postupovat tak, jako při klasickém respiračním onemocnění:

  • vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní
  • dodržovat základní hygienická pravidla
  • používat dezinfekci, pokud jsme v kontaktu s lidmi, kteří trpí akutními respiračními potížemi
  • nezdržovat se v místech s vyšší koncentrací osob
  • jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním, by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou! (kapénky se pak mohou přenést dál), používat roušky, aby nákazu dále nešířili
  • důsledně chránit by se měli také zdravotníci, kteří přicházejí s pacienty nejvíce do styku