Informace k situaci ohledně COVID-19

Děláme vše pro to, abychom služby našim klientům i přes nepříznivou epidemiologickou situaci zajistili v maximálně možné míře. Naše pracovnice používají u klientů rukavice a respirátory. Je-li to nutné, navíc také ochranné štíty, brýle a pláště. Dle nařízení vlády mají klienti a jejich rodiny povinnost informovat poskytovatele sociálních služeb o případné nákaze klienta nebo jeho spolubydlících. Proto i my Vás prosíme, abyste toto nepodceňovali a neohrožovali tím nejen sebe a svoje blízké, ale také naše pracovnice. Bez nic totiž nedokážeme zajistit funkčnost naší organizace.

Obecné informace a doporučení

Jak se onemocnění projevuje:

Covid-19 se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest. Inkubační doba je týden až čtrnáct dní. Nemoc se může projevit v lehčí nebo těžší formě (např. teploty, bolest hlavy, kloubů, svalů, kašel atd..). Může se také stát, že je člověk infikovaný, ale bez příznaků nemoci.

Jak se proti nákaze chránit:

Důležité je postupovat jako při klasickém respiračním onemocnění:

  • vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní
  • dodržovat základní hygienická pravidla a nařízení vlády
  • používat dezinfekci, pokud jsme v kontaktu s lidmi, kteří trpí akutními respiračními potížemi
  • nezdržovat se v místech s vyšší koncentrací osob
  • jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním, by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou! (kapénky se pak mohou přenést dál), používat respirátory, aby nákazu dále nešířili
  • důsledně chránit by se měli také zdravotníci, kteří přicházejí s pacienty nejvíce do styku